Okulary przeciwsłoneczne chronią nasze oczy przed nadmiarem światła widzialnego i promieniowania ultrafioletowego. Gdy do oka dociera wielokrotnie silniejsze światło niż to niezbędne dla dobrego widzenia, to powoduje ono efekt olśnienia, bóle i łzawienie oczu oraz obniżenie percepcji.
Drugim ważnym powodem używania okularów przeciwsłonecznych jest ochrona naszego wzroku przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego (UV). Promieniowanie UV może być źródłem groźnych uszkodzeń narządu wzroku, takich jak zaćma korowa, świetlne zapalenie rogówki, zapalenie spojówki, skrzydlik, czerniak i inne. 

Promienie ultrafioletowe podzielono ze względu na długość fali i skalę zagrożeń na:

  • UV-A, o najdłuższej fali, odpowiedzialne za opaleniznę i przedwczesne starzenie się skóry, 
  • UV-B powodujące poparzenia skóry i najczęściej wiążące się z rakiem skóry i innymi chorobami oczu, jak np. zaćma, 
  • UV-C mające najkrótszą długość fali i najgroźniejsze; są one jednak w większości pochłaniane przez warstwę ozonową i nie docierają do powierzchni Ziemi.  

 
Nie wszystkie okulary przeciwsłoneczne zapewniają ten sam poziom ochrony przed UV!!!  Okulary „przeciwsłoneczne” bez filtra UVA i UVB mogą wyrządzić więcej szkód niż nie noszenie okularów w ogóle. Tak się dzieje dlatego, że ciemne okulary „oszukują” źrenicę, która rozszerza się pozwalając wejść większej ilości promieni UV, które uszkadzają siatkówkę i soczewkę oka.

Skuteczne okulary przeciwsłoneczne powinny blokować zarówno promieniowanie UVA jak i UVB, podczas gdy większość filtruje jedynie UVB. Okulary z filtrem klasy 1 blokują minimum 90% promieniowania UVA i 99% UVB, a z filtrem klasy 2 - minimum 70% promieniowania UVA i 95% UVB.  
 
Soczewki kontaktowe z filtrem UV, stosowane jako uzupełnienie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, zapewniają maksymalną ochronę rogówki, rąbka, spojówki i soczewki oka.